Καλούνται  οι φοιτητές που επιθυμούν να γίνουν υποβοηθοί στο Μάθημα της ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΙΙ να το δηλώσουν στην γραμματεία του εργαστηρίου μέχρι  Δευτέρα  29-1-18 για να κανονισθεί στη συνέχεια και η πρώτη συνάντηση.

Από  το Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας

Last modified: Monday, 15 January 2018, 03:39 AM