Δηλώσεις Συμμετοχής στο επιλεγόμενο μάθημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ:

Από 23/9 έως 10/10/2016

Α) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http:// elearning.med.auth.gr (κλειδί εγγρα- φής “kainotomia2016 ”)

Β) Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Last modified: Monday, 26 September 2016, 09:41 PM