Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο Πρόγραμμα της Πρακτικής άσκησης, το οποίο δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα ενασχόλησής τους σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα για την μελλοντική τους επαγγελματική δραστηριοποίηση. Το Πρόγραμμα Πρακτικής άσκησης των Φοιτητών χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού μέσω του Άξονα Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και έχει ενταχθεί ως επιλεγόμενο μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος (Ε' - ΣΤ' Εξάμηνο). Οι φοιτητές που θέλουν να συμμετέχουν, θα μπορούν να το δηλώσουν στη Γραμματεία ως επιλεγόμενο μάθημα για το Χειμερινό Εξάμηνο. Με την επιτυχή παρακολούθησή του, οι φοιτητές θα έχουν αποκομίσει 2 ECTS.

Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα σε οκτώ (8) φοιτητές να απασχοληθούν επί δίμηνο σε διάφορους φορείς (Κέντρα Υγείας, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας Υγείας, Ινστιτούτα, Ερευνητικά Κέντρα, ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης – AμεA, κ.α.). Για την συμμετοχή προβλέπεται μικρή αμοιβή στους φοιτητές που καθορίζεται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". Πρόκειται δηλαδή για μια χρυσή ευκαιρία να ασκηθεί κανείς σε επαγγελματικό περιβάλλον, να αποκτήσει την εμπειρία, να μετρήσει η ενασχόληση αυτή ως επιλεγόμενο μάθημα. Και όλα αυτά με αμοιβή και ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ.

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης της Ιατρικής συντονίζει το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Παναγιώτη Μπαμίδη. Για επιπλέον απορίες, έχει οριστεί ενημερωτική συνάντηση την Πέμπτη 29/09/2016 στις 17:00 στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ιατρικής (περίοδος: Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016)

Last modified: Saturday, 24 September 2016, 06:43 PM