Παρακαλούνται οι φοιτητές του 6ου αλλά και μεγαλύτερων εξαμήνων, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, να προσέλθουν στη ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/4/2016 στις 13:00 στο Αμφιθέατρο Δ της Ιατρικής.