• Εφαρμογή προχωρημένων δεξιοτήτων πληροφορικής στην αναζήτηση και διανομή οδοντιατρικής πληροφορίας, χρήση λογισμικών εργαλείων διαμόρφωσης, παρουσίασης και δημοσίευσης επιστημονικής πληροφορίας, σύνθετη αναζήτηση σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, εφαρμογές λογισμικού διαχείρισης οδοντιατρείου, η οδοντιατρική πληροφορική στα πλαίσια του παγκόσμιου ιστού δεύτερης και τρίτης γενιάς (Web 2.0 - Web 3.0).