• Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων που σχετίζονται με τις βασικές αρχές δράσης των φαρμάκων στον οργανισμό του ανθρώπου.